Kv Kycklingen

Kv Kycklingen

Kv Kycklingen – rivning, tilläggsosolering, puts och nytt listverk
Plats: Stockholm
Beställare: Brf Kycklingen
År 2013