Kronskogen

Kronskogen

Kronskogen – Isolering och puts
Plats: Eskilstuna
Beställare: PEAB
År: 2007-2011

Kronskogen_1

Kronskogen_2