Ekipaget 1

Ekipaget 1

Ekipaget 1 – Tilläggsisolering, murning, puts (nyproduktion)
Plats: Sollentuna
Beställare: Sollentuna kommun
År: 2012-
Underentreprenad