Nyköpings Högstadium

Nyköpings Högstadium – Fasadmurning
Plats: Nyköping
Beställare: Byggmästarna i Nyköping AB
År: 2013-2014
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 1